ZWIĘKSZONA SKALA DZIAŁALNOŚCI

Poczynając od tego miejsca krzywa przeciętnych kosztów stałych nie będzie przedstawiona na wykresach, ponieważ komplikowałoby to obraz bez dostarczania nowych informacji. Przeciętny koszt stały będzie symbolizowała pionowa odległość między krzywą przeciętnych kosztów całkowitych, a krzywą przeciętnych kosztów  zmiennych przy każdym   poziomie produkcji.Korzyści skali mogą wystąpić z kilku powodów. Zwiększona skala działalności zwykle umożliwia większą specjalizację wykorzystania zasobów. Można zastosować wyposażenie bardziej zaawansowane technologicznie (jak komputery większej skali i szybkości operacji) można też zatrudnić pracowników o wyższych kwalifikacjach. Ekspansja może również umożliwić poprawę organizacji produkcji, jak na przykład produkcję na taśmie montażowej: W miarę jak przedsiębiorstwo rozszera skalę swej działalności, zmniejsza się też problem niepełnego wykorzystania zasobów wywołany ‚ich niepodzielnością.

Witaj na moim blogu! Serwis jest poświęcony nieruchomościom, dlatego, że o tej branży wiem bardzo Wiele, od lat prowadzę agencje pośrednictwa nieruchomościami w Rzeszowie. Zapraszam do śledzenia bloga:)