PRZECIĘTNY KOSZT STAŁY

Punkt, w którym krzywa kosztu krańcowego przecina się z krzywą prze­ciętnego kosztu średniego musi być najniższym punktem krzywej przeciętnych kosztów zmiennych. Przed tym przecięciem przeciętny koszt zmienny musi spadać. Po nim przeciętny koszt zmienny musi iść w górę. Z tego samego powodu przecięcie krzywej kosztów krańcowych z krzywą przeciętnych kosztów całkowitych musi być najniżej leżącym punktem krzywej przeciętnych kosztów całkowitych . Przeciętny koszt stały (average total cost – ATC) to suma wszystkich kosztów stałych i zmiennych podzielona przez liczbę wyprodukowanych jednostek wyrobu (Q). Przeciętny koszt całkowity może być również obliczony przez zsumowanie przeciętnego ‚ kosztu stałego i przeciętnego kosztu zmiennego, jeżeli są znane (ATC = AFC +AVQ.

Witaj na moim blogu! Serwis jest poświęcony nieruchomościom, dlatego, że o tej branży wiem bardzo Wiele, od lat prowadzę agencje pośrednictwa nieruchomościami w Rzeszowie. Zapraszam do śledzenia bloga:)