Odwrócona hipoteka – nowość na polskim rynku

Raporty demograficzne GUS-u wskazują, że w Polsce w ciągu najbliższych 25 lat gwałtownie będzie rosła liczba osób w wieku emerytalnym i w porównaniu do roku bieżącego w roku 2035 w naszym kraju będzie o 3 miliony więcej emerytów. Sprawi to, że z jednej strony coraz trudniej będzie zapewnić tak dużej grupie osób emerytury na poziomie wystarczającym na opłaty, leki, żywność. Receptą na to może być swoisty rodzaj kredytu hipotecznego. Cały proces polega na tym, że instytucja finansowa po zawarciu stosownej umowy zobowiązuje się do regularnego wypłacania określonej kwoty pieniędzy na rzecz danej osoby. W zamian za to osoba ta zobowiązuje się do rezygnacji z prawa do posiadanej przez siebie nieruchomości po śmierci. W zamyśle całej operacji rozwiązanie takie jest skierowane do osób starszych, samotnych, mających nie wysokie emerytury lub renty oraz które są samotne i nie mają komu pozostawić posiadanego przez siebie domu lub mieszkania. Oferta może być skierowana również do małżeństw. W takiej sytuacji prawo do własności nieruchomości instytucja finansowa nabędzie dopiero po śmierdzi obojga małżonków.