KRZYWA PRZECIĘTNEGO KOSZTU

Krzywa przeciętnego kosztu całkowitego jest wynikiem sumowania w pionie krzywej przeciętnych kosztów stałych i krzywej przeciętnych kosztów zmiennych.  Ponieważ przeciętny koszt całkowity jest sumą przeciętnych kosztów stałych i przeciętnych kosztów zmiennych, przeciętny koszt stały można oblicżyć przez odjęcie przeciętnej kosztu zmiennego od przeciętnego kosztu całkowitego: AFC = ATC-AVC. Na wykresie, przeciętny koszt stały to pionowa odległość między krzywą przeciętnych kosztów całkowitych, a krzywą przeciętnych kosztów zmiennych. Na przykład, przy poziomie produkcji wynoszącym 4 jednostki wyrobu, przeciętny koszt stały przedstawiony jest w postaci pionowej odległości ab lub $25 ($41,25 – $16,25).

Witaj na moim blogu! Serwis jest poświęcony nieruchomościom, dlatego, że o tej branży wiem bardzo Wiele, od lat prowadzę agencje pośrednictwa nieruchomościami w Rzeszowie. Zapraszam do śledzenia bloga:)