KIEDY FIRMA ZMIENI SKALĘ SWOJEGO DZIAŁANIA

Kiedy firma zmieni skalę swojego działania? Na rynkach pełnych ryzyka i niepewności co do rzeczywistych kosztów i popytu, jest to trudne pytanie. Idealnie, firma zmieni skalę jak tylko stanie się rentowna  przy wielkości produkcji równej ql. Przed osiągnięciem qt przeciętny koszt przy skali produkcji odpowiadającej krzywej – ATCX jest niższy niż przy skali produkcji odpowiadającej krzywej ATC2. Stały koszt dodatkowego budynku i wyposażenia nie może być po prostu rozłożony na wystar­czająco dużą wielkość produkcji by osiągnąć obniżkę przeciętnego kosztu całkowitego. Jednakże przy produkcji wyższej niż qu przeciętny koszt przy skali produkcji odpowiadającej krzywej ATC2 jest niższy niż przeciętny koszt przy skali produkcji odpowiadającej skali ATCt. W ten sposób firma może minimalizować swe globalne koszty działania przez wzrost wzdłuż barwnego fragmentu krzywej ATC2 i jest w stanie jeszcze bardziej obniżyć koszty przez koszty zwiększenie skali swego działania poza poziom produkcji wynoszący q2.

Witaj na moim blogu! Serwis jest poświęcony nieruchomościom, dlatego, że o tej branży wiem bardzo Wiele, od lat prowadzę agencje pośrednictwa nieruchomościami w Rzeszowie. Zapraszam do śledzenia bloga:)