DŁUGOOKRESOWA KRZYWA

Zakładając, że występuje dużo więcej możliwych skal działania niż te, które przedstawione są na , ścieżka ekspansji firmy może być uznana za pojedynczą, ogólną krzywą która obejmuje wszystkie krótkoterminowe krzywe  kosztów przeciętnych. Taka krzywa pokazana jest  i następnie powtórzona , jako długookresowa krzywa kosztów przeciętnych (long- run average cost – LRAC)  . Podobnie jak krótkookresowe krzywe kosztów przeciętnych, również i długook­resowa krzywa kosztów przeciętnych ma towarzyszącą jej długookresową krzywą kosztów krańcowych. Jeśli długookresowy koszt przeciętny spada, jak ma to początkowo miejsce na rysunku 21.5, dzieje się to w wyniku tego, że długookresowy koszt krańcowy ciągnie go w dół.

Witaj na moim blogu! Serwis jest poświęcony nieruchomościom, dlatego, że o tej branży wiem bardzo Wiele, od lat prowadzę agencje pośrednictwa nieruchomościami w Rzeszowie. Zapraszam do śledzenia bloga:)