CO WYWOŁUJE DYZEKONOMIE SKALI?

Co wywołuje dyzekonomie skali? Ekonomiści uważają, że powyżej pewnej skali \ działalności osobiste współzależności występujące między pracownikami stają się zbyt ”skomplikowane i mdo klarowne,”co’zaklóća raczej^niż przyczynia się do wyższej produktywności. Ludzie znajdujący się blisko szczytu hierarchii organizacyjnej mogą stracić kontakt lub kontrolę nad ludźmi zatrudnionymi bezpośrednio w produkcji. System komunikowania się w przedsiębiorstwie może ulec rozmyciu, gdy informacje przekazywane są z jednej części przedsiębiorstwa do drugiej. Być może trzeba ponosić większe koszty na utrzymanie drożności kanałów informacyjnych. Ponadto w większej firmie wkład każdego zatrudnionego stanowi mniejszy ułamek całości produkcji. Gdy ludzie odczuwają, że • mają. mniejszy wpływ na wyniki produkcji, mogą zacząć  lekceważyć swoje obowiązki. W miarę jak firma rośnie, zjawisko to może stać się trudniejsze do zidentyfikowania, a dążenie do jego usunięcia może okazać się bardziej ’ kosztowne.

Witaj na moim blogu! Serwis jest poświęcony nieruchomościom, dlatego, że o tej branży wiem bardzo Wiele, od lat prowadzę agencje pośrednictwa nieruchomościami w Rzeszowie. Zapraszam do śledzenia bloga:)