Budujemy dom na odrolnionej działce

Zgodnie z ustawą mówiącą o ochronie gruntów rolnych oraz leśnych, po zakupieniu działki rolnej, chcąc zbudować tam dom mieszkalny, musimy wystąpić do starostwa powiatowego o odrolnienie takiej działki. Należy to wykonać bezwzględnie przed wystąpieniem o uzyskanie pozwolenia na budowę domu. Proces odrolnienia działki polega na wyłączeniu jej z produkcji rolnej i przeznaczeniu na inny cel. Składając wniosek o odrolnienie działki musimy wskazać w nim dokładne położenie nieruchomości, a więc numer działki i numer obrębu, a także musimy wskazać cel, na jaki zamierzamy przeznaczyć ten obszar. Do wniosku dołączamy dokumenty potwierdzające tytuł do własności nieruchomości (akt notarialny), kserokopią mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów, plan zagospodarowania naszej działki oraz wypis dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Jeżeli posiadamy wydaną decyzję o warunkach zabudowy, również dołączamy ten dokument do wniosku. Warunkiem niezbędnym do wyłączenia gruntów z użytkowania rolnego jest zaprzestanie wszelkiej produkcji rolnej na tym terenie.